Frugt

GASA NORD GRØNT's 23 frugtavlere leverer sæsonen igennem æbler, pærer, blommer og sødkirsebær.

Produktionen sker med størst mulig hensyntagen til miljøet og med stor fokus på at optimere forbrugerens oplevelse af frugten.

Under frugtens vækst benytter avlerne sig af et varslingssystem, der meget præcist kan forudse forskellige typer af sygdomsangreb. Ud fra klimadata, data om bladenes fugtighed og mange års indsamlet viden kan man beregne præcist, hvornår f.eks. et skurvangreb vil ramme. Dermed kan avleren nå at forebygge i stedet for at behandle, hvilket begrænser brugen af kemiske midler til et minimum. Det er et af de tiltag, der har været med til at sætte danske æbler helt i front, når man taler miljø.

For at sikre den gode smag og den høje kvalitet er det afgørende, at frugten plukkes på det helt rigtige tidspunkt. For eksempel bestemmes plukketidspunktet for æbler ved, at avleren udtager 10 æbler. Her måles størrelse, stivelsesindhold, tekstur og sukkerindhold, hvilket sammenholdt med standarderne for den pågældende æblesort kan fastsætte det optimale plukketidspunkt.

Umiddelbart efter høsten bliver æblerne pakket i kasser og indvintret på såkaldte ”æblehoteller”. Æblehotellerne er lagerrum, hvor ilten bliver suget fra, så kun kvælstof er tilbage, hvilket får æblerne til at gå i dvale. Når der er markedsefterspørgsel hentes æblerne frem fra lagrene ligeså sprøde og friske, som da de blev lagt derind. Dette sikrer gode danske æbler gennem hele vinteren, indtil lagrene tømmes i løbet af foråret.