Salgsbetingelser

Her finder du vores generelle salgs -og leveringsbetingelser som gælder al samhandel med GASA NORD GRØNT A.m.b.A, medmindre andet er skriftligt anført i særskilt samhandelsaftale.