CSR politik

GNG’s CSR politik ”God social praksis”  er baseret på de 3 P’er:

  • PEOPLE
  • PLANET
  • PRODUCT

Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL GAP certificering og GRASP tillægget til GLOBAL GAP, behandler medarbejdere, miljø og produkter i henhold til principperne i vores CSR-politik.